KTTX 10 NỬA SAU HK1

  1. Bài tập rèn luyện thường xuyên số 1 (4/12/2022): VUI LÒNG NHẤN VÀO ĐÂY.
  2. Bài tập rèn luyện thường xuyên số 2 (4/12/2022): VUI LÒNG NHẤN VÀO ĐÂY.
  3. Bài tập rèn luyện thường xuyên số 3 (11/12/2022): VUI LÒNG NHẤN VÀO ĐÂY.
  4. Bài tập rèn luyện thường xuyên số 4 (11/12/2022): VUI LÒNG NHẤN VÀO ĐÂY.
  5. Bài tập rèn luyện thường xuyên số 5 (22/12/2022): VUI LÒNG NHẤN VÀO ĐÂY.
  6. Bài tập rèn luyện thường xuyên số 6 (22/12/2022): VUI LÒNG NHẤN VÀO ĐÂY.

Lớp Toán 10: 19g00 – 20g30 thứ 3, 5 hàng tuần.

Lớp Toán 12: 18g – 20g thứ 4, 6 hàng tuần.

Facebook: https://www.facebook.com/nhchungkien