Bộ tài liệu được thầy soạn riêng cho tổ Toán trường THPT Lê Trọng Tấn để dạy trong nội bộ trường. Các bạn hs trường THPT Lê Trọng Tấn có thể tải về học tạm trong hè. Vô năm học nhà trường sẽ in phát cho các bạn.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *