❤️Chúc mừng các con!
⭐️Học viện PARIS mong sẽ mang đến cho các con một mùa hè thật trọn vẹn.
❤️Và cô Huệ luôn nuôi dưỡng ước mơ sẽ đào tạo được những CON NGƯỜI tài hoa, thạo đủ cả Cầm, Kỳ, Thi, Hoạ.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *